NIC Zetten

08-10-2015

afgelopen zaterdag hadden we de jaarlijkse seizoen afsluiting van NIC Zetten voor de ZLU-spelers. Vanaf het seizoen 2014 is er door een aantal liefhebbers een actieve promotie opgezet om het ZLU-spel op regionaal gebied een stimulans te geven. Ik maak hier zelf deel van uit en ben dan ook bijzonder trots met hetgeen we in zo’n korte tijd met elkaar hebben bewerkstelligd. Mooi is het natuurlijk dat het aantal deelnemers en duiven toenemen, maar mooier is te ervaren dat het respect en de gunning van succes benadrukt wordt. Afgelopen jaar heeft Zetten enorm gepresteerd op de ZLU qua kopprijzen met Nationale top 10 op Pau, Agen, Marseille en Narbonne! Je mag dan ook wel zeggen dat de regionale top naar Zetten komt om in te korven. Het feit dat alle overwinningen in de Superfondclub door ons NIC zijn behaald kan dit alleen nog maar beamen. Daarom ben ik ook trots op mijn 2 overwinningen van afgelopen jaar en wel op Barcelona en St. Vincent, waarbij Barcelona gewoonweg het meest tot de verbeelding spreekt. Zeker de editie van 2015 was een echte, met alleen kansen voor klasbakken om zich te onderscheiden. Met de liefhebbers onderling hadden we dan ook een bonnenverkoop georganiseerd van de vluchtwinnaars en kampioenen. De insteek was dat de bonnen onderling verkocht zouden worden en dat de opbrengsten ten goede komen van de eigen competitie. Ook dit werd een mooi succes. De dag was prima georganiseerd vanuit het bestuur in Zetten en 'spreekstalmeester' Jan Sival was weer volledig in zijn element.

Op eigen hok is het droevig gesteld met de vliegers! Droevig omdat ze helemaal kaal zijn gevallen na het grootbrengen van de jongen. Ik laat ze lekker bij hun partner zitten, zorg voor voldoende en gevarieerde voeding, wekelijks badje en de broedbakken half dicht. Rust op het hok, dat is het motto komende maanden voor de vliegers. De jonge duiven zitten ook nog gewoon in het jonge duivenhok. Ook hier komende maanden rust op het hok. Pas in december wil ik de jonge doffers hun nieuwe bak geven. Uitlaten doen we sowieso al weken niet meer. Wel wordt deze week gestart met het uitlaten van de late jongen, benieuwd hoe dit zal gaan.

Duivenverkopen. Het is er weer tijd voor. Ik heb hier altijd best wat tijd voor uitgetrokken dit te volgen in de stille wintermaanden. Zelf heb ik natuurlijk ook 2 winterverkopen gehouden via Toppigeons. Wat is me opgevallen? De topspeler die commercieel denkt probeert dit maximaal uit te nutten, ofwel, meerdere verkopen per seizoen met een flink aantal duiven. In de basis heeft hij natuurlijk gelijk ook, oogsten als het kan. De verkopende partijen zorgen voor de benodigde ‘marketing’, vaak al gedurende het seizoen. Topuitslagen zijn dan natuurlijk koren op de molen en nogal eens worden deze uitvergroot tot formaatje overdreven. Iemand die slechts één keer per jaar een mooie uitslag maakt wordt opeens weer gezien als een soort onverslaanbare speler. Zo kan er een hype ontstaan rond bepaalde spelers/kolonies waar iedereen duiven van wil/moet hebben. Goed voor de portemonnee van de verkoper natuurlijk en een sterke marketingactie.

De topduiven van de verkoop zijn schaars, immers, elke liefhebber heeft maar een enkele topper of een enkel bewezen kweekkoppel ter beschikking. Deze gaan voor het grote geld weg en niet naar Jan met de pet, maar naar iemand met de middelen, dikwijls een andere topspeler of kweekstation met sterk satelliethok. Ook ligt het buitenland op de loer. Het gevolg hiervan is dat de toppers zich versterken met de ‘toppers’ en dat Jan Modaal zich versterkt met de subtoppers of probeersels. Dit kan hem vanuit de grijze middenmoot tot de subtop brengen, een enkele keer zal er echt een topper van geboren worden. Doordat de topspelers zich dikwijls versterken met excellente duiven, een kleinkind van is niet genoeg, zullen zij hun basiskwaliteit bovengemiddeld houden waardoor de concurrentie op afstand gehouden wordt. Let wel, dit is allemaal theorie, garantie hebben we nooit en misschien groeit dat kleinkind wel uit tot een nieuwe topper in vlieg en/of kweek.

Zelf ben ik in de gelukkige omstandigheid bijzondere contacten te onderhouden in de duivensport. Met deze contacten heb ik de kans mijn kolonie op een hoger plan te tillen. Hierdoor is ‘ruilen’ of ‘samenkweek’ inmiddels een mogelijkheid geworden. Let wel, alvorens hier te komen, hebben we de nodige investeringen moeten doen om als liefhebber op de kaart te staan. Vervolgens gaan we niet met Jan en alleman samenkweek doen. Ik moet er wel het idee bij hebben dat de kolonie erop verbeterd kan worden en tevens moet er een klik zijn met de andere partij. Deze klik verhoogt het plezier in de duivensport en door de gunning is de kans op succes aanzienlijk groter ben ik van mening. Inmiddels gaat het gros van de verkopen dan ook veelal aan ons voorbij, tenzij we iets exceptioneels kunnen vinden, iets wat niet zomaar een tweede keer voorbij komt en iets wat niet meer uitgebreid voorhanden is. Daarbij, het aankloppen bij een topspeler voor wat late jongen kan natuurlijk ook en is dikwijls laagdrempelig, omdat hij zelf al voorzien is.

Hans & Evert-Jan Eijerkamp, 100 jaar duivensport!

28-09-2015

Afgelopen zaterdagmiddag mocht ik er bij zijn, het jubileum van Hans en Evert-Jan Eijerkamp, samen al 100 jaar actief in de duivensport. Wat deze mensen bereikt hebben is ongekend en anno 2015 staan ze weer op ongekende hoogte in de mondiale duivensport. Hoogtepunt van de middag voor mij was toch wel de
toespraak van Hans zelf die het ontstaan van zijn hobby nog maar eens uit de doeken deed en alle hokbezoeken van de beginjaren zoals bij de gebroeders Janssen in Arendonk de revue liet passeren. Zijn passie en plezier voor de duiven is nog altijd enorm. De prestaties van 2015 op de hokken in Brummen zijn dan ook ongekend, mede door de inbreng van Hans zelf die nadrukkelijk weer een oogje in het zeil houdt ten aanzien van de algehele verzorging en onderhoud op de hokken. Wij, mijn vader en ik, hebben veel aan deze mensen te danken. Onze huidige kolonie bestaat voor een groot deel uit duiven rechtstreeks afkomstig uit Brummen. Maar dat niet alleen, het plezier van de contacten, de uitstapjes, de bezoeken aan Brummen. Het is een compleet plaatje wat voor ons het houden van duiven een extra dimensie geeft.

Het was een weerzien van diverse duivenvrienden afgelopen zaterdag. Leuk was het om weer met Wim & Rina Muller te babbelen. In 1993 brachten wij dankzij de Eijerkampen al een bezoek aan de hokken in Wilhelminadorp, ik was toen 14 jaar oud. In die jaren verhuisden er dan ook diverse duiven van Wilhelminadorp naar Groesbeek en vele bezoeken volgden. Niet altijd met even veel succes, maar het wederzijdse respect en waardering zijn altijd gebleven.

Afgelopen weekend hebben de kweekduiven hun intrek genomen in hun nieuwe onderkomen en hiermee is het startsein feitelijk gegeven voor kweekseizoen 2016. Ook de jaarling snelheidsdoffers hebben de gelegenheid gekregen een stekkie te zoeken in het weduwnaarshok. Op het fondhok zijn de late jonkies, op 2 na, gespeend. Ik meldde al dat dit een mooie kans was om te zien wat er voortkomt uit sommige bewuste koppelingen. Ik moet zeggen dat ik zeer content ben met de nakweek. Hopelijk laten de rovers ons enigszins met rust zodat de duiven de kans krijgen op het hok.


Even een update

23-09-2015

het seizoen ligt al weer enige weken achter ons en de duiven zijn volop in de rui. Een periode die niet mijn favoriete is, maar ja, het hoort er nu eenmaal bij. Zaak is om ook niet te verslappen, want de duiven zijn in deze periode meest kwetsbaar. Onze snelheidsduiven zijn allemaal gescheiden, terwijl de fondploeg (vliegers)
inmiddels met grote jongen in de broedschalen liggen. Deze nazomerkweek is een bewuste keuze geweest door het debacle dat we dit jaar hebben ervaren met de jonge duiven. Ik heb simpelweg onvoldoende aanwas overgehouden qua aantal. Hierdoor is er ook een scheve verhouding ontstaan tussen doffers en duivinnen.
Het mooie is wel dat ik wat bewuste koppelingen heb gemaakt waar ik ook in het seizoen 2016 jongen van wil kweken. Ik heb dus nu al de kans de nakweek te beoordelen. Groot gevaar schuilt echter in de roofvogel die weer zeer actief zal zijn. Ik heb me dan ook voorgenomen niets te verwachten van deze nakweek en
alles wat overblijft is een meevaller. Wel is de bedoeling de duiven nog af te richten in de wintermaanden.

In 2015 hebben we als gezegd weer een stapje kunnen zetten, met name op het gebied van kopprijzen. De kwaliteit komt meer en meer naar boven waardoor we gerichter kunnen gaan kweken. Het aantal kweekkoppels wordt dan ook sterk gereduceerd en ook uit de beste vliegers worden een 4-tal jonge duiven gekweekt
in 2016. Zo willen we nog meer focus gaan leggen op onze ‘Louis’-lijn van Cor de Heijde. In 2014 is duidelijk geworden dat ook in de 2e generatie tegen verschillende andere lijnen topprestaties geleverd worden. Zo is onze 13-161 een 2-jarige doffer met al een 35e Nat. Orange uit een zoon van ‘Louis’, maar die ook voor 50% snelheidsbloed van Heremans-Ceusters herbergt. Let wel, we zijn heel voorzichtig met het inbrengen van snelheid, te veel hokken zijn hierdoor gesneuveld en hebben aan kwaliteit ingeboet. Echter, we zijn er wel van overtuigd dat lichte inbreng onontbeerlijk is en dus gaan we hier zeer selectief mee om. De lat voor deze duiven ligt een stuk hoger.

Inmiddels hebben we alweer een kleine verbouwing achter de rug op ons snelheidshok waar we de jonge duiven elders zullen onderbrengen en de kwekers zullen hun plaats innemen. We zijn nog altijd niet tevreden over het spel met de jonge duiven en zijn van mening dat de nieuwe afdeling meer geschikt is. Volgend seizoen zal moeten uitwijzen of dit zo is. Door deze verbouwing moeten we ook de snelheidskwekers terugbrengen qua aantal en dus ook hier moet de lat hoger komen te liggen. Uiteindelijk hebben we met name een knap stel vliegduivinnen overgehouden. Duiven die stuk voor stuk hebben laten zien uit het goede hout gesneden te zijn. Met de jonge duiven beginnen we 2016 weer met een achterstand door de beperkte ervaring die ze hebben opgedaan. Onze focus zal dan ook weer op de midfond en dagfond moeten liggen.

Tijdje geleden zijn we op uitnodiging van Hans Eijerkamp samen met onze vriend Henri Hoeks en familie Hulshof naar Albert Willems in Eijsden geweest. Albert vliegt sinds seizoen 2013 in combinatie met Eijerkamp. Het was inmiddels de 2e keer dat we een bezoek brachten bij deze sympathieke liefhebber. Prachtige
verhalen en een ontzettend gepassioneerd liefhebber, die enorm veel aandacht besteed aan het schoonhouden van alle hokken. We mochten de verschillende duiven in de hand nemen en we waren zeer onder de indruk van de aanwezige kwaliteit. Met name de jaarling duivinnen stonden ons zeer aan. Een prachtig
gebaar waren de 4 eieren die mee gingen naar Groesbeek uit de 13e Nat. Narbonne van dit jaar en zijn beste Marseille duif. Deze duiven komen bij de eigen laatjes te zitten en worden gewend en ingespeeld.

Komende weken staan de weekenden in het teken van de duivensport. Zo is er het grote feest van de familie Eijerkamp, de afsluiting van het seizoen van NIC Zetten en de Habru duivendag. Ik ben zelf absoluut geen feestganger op dit gebied, maar met name de Habru dag is een jaarlijks uitje met ontmoeting van
verschillende bekende spelers en dit geeft effe de tijd om bij te praten. Ook dit jaar is er weer een interessant forum met topspelers.


Zwarte zaterdag

03-08-2015

Helaas! Laten we dit woord maar gebruiken om onze gevoelens over afgelopen zaterdag te uiten. Wat een mooi slot op een prachtig fondseizoen moest worden werd een enorme teleurstelling. Na Marseille startte de voorbereiding voor Perpignan. In plaats van een extra boost verspeelden de duiven hun forme en konden we geen potten breken. Alle duiven van 3 jaar en ouder gingen mee, die dit jaar al voor de nodige successen hadden zorggedragen. Pas om 13.11 arriveerde de 1e met in haar kielzog nummer 2 t/m 5 om 13.24-13.30-13.33-13.52. De eerste 2 duiven waren de nestzusjes 607 en 608 rechtstreeks van Gilbert van den Berg uit Utrecht. Een hard gelach natuurlijk deze geweldige serie, maar veel te laat met een uurtje later nummer 6, de 312, de winnaar van Barcelona die met groot bravoure thuiskwam. Eentje ontbreekt op appel, een doffer waarmee het dit jaar ook niet wilde lukken.

Waar er dus geen forme was op Perpignan, was die er ook natuurlijk ook niet op Bergerac. 15 jaarlingen werden uitgezocht voor hun veelal 2e grote avontuur. Ook hier veel te laat gestart. Klein lichtpunt is wel 8/15 in de prijzen op een pittige vlucht. Dit percentage kunnen niet veel hokken overleggen, dus dat stemt tevreden. In de duivensport telt echter maar één ding en dat is een kopduif en die ontbrak helaas. Ook hier weer een goede selectie van de duiven. Diverse jaarlingen hebben nu 2/2 met Orange en Bergerac, 2 niet misselijke vluchten. De duiven hadden een beter slot verdiend zullen we maar zeggen. Een leermoment voor de baas, niet te lang bij stil blijven staan en op naar 2016. Op deze Bergerac was de 391 als eerste, zoon ‘Louis’, ook al onze eerste jaarling van Orange, toen samen met zijn zusje de 390. Die arriveerde nu als 5e. Dus weer 2 nieuwe exponenten uit ‘Louis’ die zich als favorieten voor 2016 manifesteren.

Wat is de oorzaak? Te lang weduwschap? Het 'terugbrengen' van de duiven na Marseille wat averechts heeft uitgepakt? De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. We hebben er hard aan gewerkt, maar het is niet gelukt. Dat is eigenlijk ook het mooie van de duivensport en biedt weer kansen aan anderen. Er
waren er meer die dit weekend na vele successen door de mand vielen. Toch moet je altijd naar jezelf blijven kijken en lering trekken uit je handelen en volharden in je systeem. Al met al zijn we zeer tevreden over het seizoen. Veel mooie resultaten kunnen behalen, o.a. :

35e nat. Orange – klz. ‘Louis’
52e nat. St. Vincent NPO – zoon ‘Louis’
60e nat. Barcelona – ‘toplijnen Cor de Heijde’
82e nat. St. Vincent ZLU – zoon ‘Louis’
125e NPO Bergerac Afd. 8 – zoon ‘Louis’
141e nat. Marseille – kld. ‘Louis’
153e nat. Agen – klz. ‘Tiesto’

Met deelname aan 8 overnachtvluchten feitelijk dus 7x een topnotering. Bergerac pak ik hier maar even in mee, toch een prijs 1:25. Dit stemt ons zeer tevreden. Van de 7 noteringen worden er 4 behaald door een 2-jarige, 1 door een jaarling, 1 door een 3-jarige en 1 door een 5-jarige. Er zit dus een mooie ploeg klaar voor 2016. Waar ik vooral over tevreden ben is de lichting 2013 en 2014. De jaarlingen hebben een harde opleiding gekregen met 3x dagfond, Orange en Bergerac. Dit heeft duiven gekost natuurlijk, maar ook bevestiging van kwaliteit van sommige lijnen op ons hok. Met deze lijnen gaan we dan ook verder en andere lijnen gaan geheel verdwijnen om in 2016 nog gerichter te gaan kweken. Selectie hierin is ook noodzakelijk. Van Cor de Heijde zijn er 4 nieuwelingen op het kweekhok en ook van Henri Hoeks komt er nog nieuwe aanwas. Ook willen we het aantal vluchten terugbrengen van 8 naar 7 en de vliegploeg qua oude duiven verder inkrimpen. Dit betekent uitsluitend plek voor duiven die zich als jaarling al positief onderscheiden, meest door hun prestaties. Feit is dat de mogelijke tijdsbesteding niet groot is en niet zal worden, dus focus is het devies. Ook vanwege de omstandigheden in combinatie met ligging is het steeds minder interessant om deel te nemen aan vluchten in de Zuidwest hoek als Pau en St. Vincent. Natuurlijk, ook hier worden kopprijzen behaald in onze hoek, echter meer en meer blijven de duiven langs de kust hangen. Jaren geleden zei ik al dat ik het liefst met duiven zou gaan spelen in Noord-Holland en gezien de geweldige prestaties op deze hokken dit jaar wordt dat weer eens bewaarheid. Ik gun dit de mensen van harte, maar uiteindelijk moeten we hier dan toch gaan richten op de vluchten waar we de meeste kans hebben en dat is de Zuidoost-lijn met vluchten als Narbonne, Perpignan, Marseille en Orange. Doordat op Barcelona nimmer duiven doorkomen de eerste vluchtdag liggen hier altijd kansen. Dit is de meest eerlijke vlucht en natuurlijk, als deze loodzwaar is, wegen de laatste loodjes het zwaarst.

De kweekduiven zijn reeds lang gescheiden, de vliegduiven mogen nu bij elkaar blijven en zijn al geselecteerd voor 2016. Deze brengen nog een nestje groot om nog aan wat verplichtingen te voldoen en wat duivenvrienden pogen te helpen hun kwaliteit te verbeteren. Gerard Jochemsen kocht een bon voor een jong ‘uit de
beste vliegers, koppeling na Perpignan’. Later kreeg ik een app waarin hij dan graag uit de 1e Nationaal Barcelona wilde. Nu kan ik hier niet geheel aan voldoen met een 60e Nationaal, maar Gerard niet getreurd, we pakken de Nationale uitslag van Duitsland er gewoon bij, dan zou deze 1,5 uur los vooruit een 1e Nationaal spelen! Hopelijk ben je hiermee ook tevreden ;-).

Zwarte zaterdag is zeker ook van toepassing op de jonge duiven van ons snelheidshok. Wat een drama tekende zich hier af. Gelukkig maakte we vooraf al een selectie, om eerst maar eens te zien hoe het zou verlopen. Uiteindelijk een waar drama met vele achterblijvers. Hoe is het mogelijk? Deze jonkies zijn veelvuldig in de mand geweest en qua begeleiding werd niets aan het toeval overgelaten. Toch gaat het dan geheel mis, niet te bevatten. Ook dat is duivensport anno 2015! Juist nu moeten we onze rug rechten, geloof houden in onze aanpak en de duiven klaarstomen voor de komende weken. Opdoen van ervaring is immers een
must, anders lopen we in 2016 direct achter de feiten aan.

Zwarte zaterdag werd in de namiddag nog enigszins verlicht door Argenton. Op deze vlucht zochten we nog een ploegje uit met wat favorieten, maar ook met een aantal ‘last chance’ duiven. De favorieten waren er mooi op tijd, de ‘last chance’ duiven niet. Ook hier gaat de selectie spoedig plaatsvinden om ons klaar te maken voor volgend seizoen.

Al met al een pittig seizoen met de oude duiven waarbij zowel ons snelheidshok als ons fondhok weer een stap heeft kunnen zetten en de nodige successen heeft kunnen boeken. Zijn er dan nog wensen? Ja, natuurlijk! Dat ‘verrekte’ ZLU-vaasje moet toch echt een keer komen en op de dagfond willen we de prestaties verbeteren en een stabiele ploeg formeren komende jaren.

Fijne winterslaap………………….


Rustig weekend

28-07-2015

HEERLIJK! Een ander woord kan ik er niet voor vinden. Een weekend zonder duivenvluchten. Dit betekent wat meer rust in de tent voor zowel de duiven als de baas. Narbonne en Cahors paste dit jaar niet in het schema en dus werd niet deelgenomen, alle goede klasseringen en tussenstanden in kampioenschappen ten spijt. Dit boeit me gewoon niet zo veel. Na de inkorving voor Marseille kreeg de ploeg die achterbleef even een weekje schrale kost om weer toe te kunnen werken na een piek voor het slotweekend met Perpignan en Bergerac. Het lijkt de duiven goed gedaan te hebben, want in de afgelopen week trainden ze er weer lustig op los
en met name de duivinnen waren moeilijk in toom te houden en toonden zich als ‘wulpse hertjes’ die graag bij hun mannetjes wilden zijn. Een lapvlucht vanuit Echt gooide nog bijna roet in het eten. De duiven werden uit elkaar geslagen en er waren flink wat nakomers. Het werd een onrustige nacht want mijn grote favoriet, de 13-169 met 2 topklasseringen op St. Vincent NPO en ZLU dit jaar ontbrak op appel. De moed zakte me al in de schoenen. Met het voeren de volgende ochtend arriveerde hij alsnog met een blauw borstbeen. De baas sloeg een klein kruisje als dank zullen we maar zeggen. Voor deze 169 zit het seizoen er hiermee op!

Voor Perpignan is besloten om geen duiven van 2013 of jaarlingen meer in te korven. Deze hebben allen al 2 marathonvluchten gevlogen en zich goed laten zien en die dit niet gedaan hebben zullen vertrekken. Omdat voor ons dit jaar een jaar is van herstart door het wegvallen van diverse oude duiven wil ik toch wat zuinig met deze ploeg omgaan, ondanks dat de conditie dermate goed lijkt. Een ploeg van 7 werd uiteindelijk geformeerd voor Perpignan met 4 van de 5 prijswinnaars van Barcelona (de 2-jarige mocht dus thuisblijven), een duif van Agen, een duif van Orange en van St. Vincent ZLU. Feitelijk al het oude wat nog aanwezig is op het hok van 3 jaar en ouder. Dit is dus al niet veel, maar met de aanvulling van een mooie ploeg van 2013 staat er volgend jaar weer wat meer ervaring klaar. Voor Bergerac maken we nog een selectie van duiven uit de jaarlingenploeg die Orange heeft gevlogen aangevuld met een paar duiven die toen niet mee konden. Deze vlucht is puur voor extra opleiding waarmee ze na 3 dagfondvluchten, Orange en Bergerac meepakken. Ik heb ervaren dat dit een prima leerschool is om als 2-jarige reeds uit te kunnen blinken op de marathon vluchten.

Na Perpignan en Bergerac zit het er op voor dit jaar voor wat betreft het oude duivenseizoen. Van de snelheidsploeg gaat er nog wat naar Argenton, de attractievlucht van de NU. Inmiddels zijn we al weer druk met 2016 bezig. Immers de kweekploeg moet in gereedheid gebracht worden in de aanloop naar kweekseizoen 2016. Moeten we nog wat bijhalen? Moeten er duiven af? Vragen die door het hoofd spoken. Meer en meer is ons duidelijk geworden dat onze ‘Louis’-lijn ons hok een enorme boost heeft gegeven. Met deze lijn gaan we dan ook nadrukkelijk verder in de nakweek. Het aantal kweekkoppels zal hier afnemen, maar doordat er sowieso door
samenkweek al 6 nieuwe bijkomen gaat streng gekeken worden wie een plekje krijgt. Hierbij is het ook van belang aan te geven dat uit de beste vliegduiven gekweekt gaan worden in 2016, dan zijn er ook minder kweekkoppels nodig. Qua vluchten gaan we ons in 2016 nog meer richten op de Zuid(oost) lijn, simpelweg omdat hier de meeste kansen voor ons liggen. Heel eerlijk hierbij is ook het feit dat ik niet zo nodig op alle vluchten mee wil doen. Ik wil duiven spelen om te winnen, alle 7 duiven op Perpignan kunnen wat mij betreft een kopprijs winnen, omdat ze zich reeds hebben bewezen op andere vluchten. En zo moet het zijn wat mij betreft, ik hoef er dan geen 20 mee te geven. Ook met die 7 kan het misgaan, maar dan ligt het niet aan de duiven, maar dan heb ik ze zelf niet optimaal kunnen voorbereiden. Het voordeel van een wat kleinere kolonie is de feeling die je weer terug krijgt. Vorig jaar kende ik mijn eigen duiven niet bij nummer (jaarlingen). Nu is dat terug en is er weer een band ontstaan en is het dagelijkse gedrag beter te volgen alsmede de prestaties op de voorbereidingsvluchten. Ik voel me hier goed bij en dus houden we dit aan. Toch moeten we jaarlijks zorgen voor voldoende aanwas, want fond kost veren. Dit is op ons hok niet anders. Maar er is simpelweg niet meer ruimte dan voor 32
koppels vliegers, inclusief de jaarlingen. De lat gaat dan ook steeds weer iets omhoog en ook hier zullen jaarlingen en 2-jarige duiven die niet het vertrouwen genieten moeten verdwijnen. Vrijwel nooit zullen de duiven waar je zelf sterk aan twijfelt je positief verrassen. Vorig jaar speelde ik buiten mededinging mee op Bergerac ochtendlossing. Ik speelde toen 22 jaarlingen. Van de eerste 4 verspeelde ik dit jaar 1 duif. De overige 3 duiven behoren tot de beste duiven van het hok. De stelling ‘wat goed is komt snel’ is hier heilig.

Succes in het slotweekend!

 

Marseille - Chateauroux - Laon

21-07-2015

Marseille – pittig maar rechtvaardig

Afgelopen weekend stond Marseille op het menu voor de vliegploeg. 9 2-jarige duiven werden uitverkoren. Onder deze 9 geen echte topfavoriet, gewoon 9 duiven die nog hun best moesten gaan doen om een plek voor 2016 veilig te stellen. Enkele hadden zich laten zien op Agen of St. Vincent NPO. Nieuwsgierig naar wat
ze nu konden brengen. Toen de eerste meldingen verschenen leek het zeer snel te gaan worden, het vervolg was echter matig. Totdat onze dorpsgenoot Bernard van der Horst belde dat hij zijn favoriet had geconstateerd! Er gloorde weer hoop. Deze bleek echter ongegrond, want de duiven lieten op zich wachten. Bernard
wint de 4e Nationaal, een prachtige kroon op een tot op heden geweldig seizoen. De volgende ochtend om iets voor half 7 duikt de 13-168 op de klep. Uiteindelijk goed voor een 4e nic Zetten en 144e Nationaal. Hier mogen we content mee zijn! Zijn is weer een kleindochter van ‘Louis’ gekoppeld aan een rechtstreekse duivin van Gerard van Tuijl uit Hellouw, lijn ‘nachtfee’. Als 2e arriveert de 13-068, de 2e getekende, kleindochter ‘Louis’ gekoppeld aan lijn Jan Peters, Bemmel x snelheid. Uiteindelijk 3 van de 9 in de prijzen en dan wordt het stil. De duiven hebben veel moeite hun hok te bereiken, pas op zondag arriveert nummer 4. Het is een harde Marseille geworden ondanks de gunstige omstandigheden waar het op leek. Ik kreeg een mail onder ogen rond de lossing en de keuze voor een meer Oostelijk gelegen locatie waardoor het voor de duiven veel lastiger wordt hun weg te vinden. De keuze voor de Alpen lijkt voor de hand te liggen, echter de bergtoppen liegen er hier niet om. Het Rhonedal ligt een stuk Westelijker waardoor 75 km extra gevlogen dient te worden. Wat er van waar is weet ik niet, echter wel zaak dit goed te analyseren, anders zal de animo voor een dergelijke vlucht afnemen. Zoals altijd zijn er weer de winnaars en liefhebbers die ze relatief vlot thuis krijgen. Kwaliteit en vorm speelt dus ook altijd een rol. In NIC Zetten spelen we nu op 4 vluchten 1-1-4-4 met de 1e duif. Gezien de sterkte van de spelers mogen we hier zeer content mee zijn. Nu een weekje rust doordat we Narbonne niet spelen. Deze stond niet op de planning en alle pijlen zijn gericht op Perpignan en misschien nog Bergerac met wat jaarlingen.

Chateauroux

De Nationale vlucht vanuit Chateauroux kende een mooi verloop waarbij de duiven elkaar goed opvolgden. Tot verrassing zit de snelste duif in Dordrecht met de Westen wind. In Groesbeek zijn het vader en zoon Hendriks die een absolute kopduif pakken met de snelste in regio 4 en 4e NPO Afdeling 8. Een mooie prestatie nadat de duiven 2 weken geleden op nest werden gezet, omdat het weduwschap niet wilde slagen! Zo kan het dus ook. Zelf winnen we de 11e in de kring met een dochter van ‘Gaudi’ x ‘dochter Geschelpte 03’ van Heremans-Ceusters. Met deze prestatie gaan we uiteindelijk 3e worden in het kampioenschap dagfond in de kring, iets waar we best trots op mogen zijn. Hier valt de uitslag verder wat tegen met 4/10 in de club en 2/10 in groter verband. Er is dus nog werk aan de winkel om voor 2016 een meer brede solide ploeg te formeren.

Laon

De laatste midfondvlucht werd vervlogen vanuit Laon. De animo was al sterk afgenomen. Zelf brachten we 20 strijders aan de start. Wederom wisten we beslag te leggen op het gehele podium in de club, een onvervalste 1-2-3. Winnares is dochter ‘Chélino’, volle zoon van ‘Ché’, de nummer 2 en 3 zijn nestmaatjes rechtstreeks van Peter Janssen uit Kleve. Deze stammen uit hetzelfde koppel als waar Peter in 2014 de 5e Nationale asduif jong kweekte. Uiteindelijk winnen we 10/20 in club en groter verband. Hiermee is het hok Rien Weijers kampioen onaangewezen vitesse-midfond-dagfond geworden in Groesbeek, iets wat hem in 50 jaar duivensport niet eerder lukte. Zelf ben ik niet van de kampioenschappen, maar vind het zeker leuk voor pa en ben dan ook zeer trots op hem. Dan te bedenken dat hij ook nog regelmatig bij moet springen om de fondrakkers goed voor te bereiden!!! Gisteren werd ik nog gebeld door Hans Eijerkamp en ook deze levende legende stak zijn waardering niet onder stoelen of banken. Leuk om te horen natuurlijk.

Voor het snelheidshok wacht nog Argenton voor de Noordelijke Unie, voor het fondhok nog Perpignan en Bergerac. Daarna zal de definitieve balans worden opgemaakt. Ook het spel met de jonge duiven staat op punt van beginnen. Gezien de vele verliezen links en rechts kijken we hier toch wat gelaten naar uit. We doen ons
best ze goed aan de start te krijgen, maar dit lijkt geen garantie te bieden, we gaan het zien.

1e Provinciaal St. Vincent, 35e Nationaal Orange

13-07-2015

Een geweldig gevoel. Voor de 2e week op rij een 1e in afdeling 8 GOU. Na Barcelona nu op St. Vincent ZLU. De winnaar werd de grote favoriet, de 169. Een duif naar ons hart, een duif zoals je er eentje in de zoveel jaar op het hok hebt. Een duif die je af en toe gewoon eens in de hand neemt om te genieten, zo'n duif is de 169.
Eerder dit jaar won hij al een 60e Nat. St. Vincent sector 3. Nu vertrok hij dus als 1e getekende. Om 09.09 werd hij electronisch geconstateerd. Voorts is een 82e Nationaal ZLU zijn deel. Dit als 2-jarige weduwnaar. Hij is van edele komaf. Zijn vader is niemand anders dan stamvader 'Louis' van Cor de Heijde. Moeder is 'Ivora', dochter 'Drogba' van Hans en Evert-Jan Eijerkamp.

Het palmares van de nakweek van deze 'Louis' begint ongekende vormen aan te nemen, ook op Orange (zie hieronder) speelden deze duiven de 1e viool. Met 3 van de 6 in de klok en de 4 bovenste van de lijst thuis mogen we tevreden zijn. Nummer 5 en 6 hebben het blijkbaar niet.

82e Nationaal. Daar word je niet direct heel opgewonden van. Vrijdagavond konden we het echter al zien, onze vogels pakten de kustlijn. Maken we weer het vergelijk met onze oosterburen, dan zouden we voor de 2e week op rij 1e Nationaal spelen in Duitsland. Als we dus lid waren in de nabij gelegen club in Goch, dan zou de
telefoon waarschijnlijk niet stil hebben gestaan, zou de media-aandacht ongekend zijn geweest. 2 weken op rij een 1e Nationaal, een ongekende prestatie. Wat rest ons nu? 2 bosjes bloemen van NIC Zetten en 2 levensmiddelenpakketten van de Superfondclub, maar belangrijker, een rustige zondag met wat appjes van duivenvrienden. Geloof me, het is goed zo. Zo bepalend is ligging geworden in de duivensport. Accepteren is het devies en wachten op die kans voor een mooi Nationaal succes, zo simpel is het.

Orange
Op Orange speelden we liefst 20 jaarlingen en 2 oudere doffers die 2 weken geleden de twee eersten op het hok van Agen waren. Orange voor jaarlingen, de meningen hierover zijn verdeeld. De jaarlingen kregen een uitgebreide en pittige voorbereiding met 3 dagfondvluchten voorafgaand. Het gevoel was goed en dus gingen ze ondanks de weersvoorspellingen mee. Nimmer is deze vlucht een makkie, de Belgen lieten Orange al schrappen van het programma. Om 21.27 arriveerde de 161, een 2-jarige klasbak die voor de 3e keer op rij 's avonds thuis is van 850+ vluchten. Hij speelt een mooie 35e Nationaal sector 3. Deze 161 is een kleinzoon van 'Louis', maar ook een halve Heremans, speciaal gekweekt voor dit soort vluchten. In de ochtend om 7.00 uur vallen 2 jaarlingen op de plank, 2 nestmaatjes, wederom uit 'Louis', nu met 'Lady Wilma', rechtstreeks Henri Hoeks, wiens nestzusje op dit moment ook al topkweekster aan het worden is bij Gerard Koopman. Uiteindelijk 12 prijzen op 22 duiven en 18 terug op het hok. Een mooi resultaat en prima opleidingsjaar voor deze duiven die nu klaar zijn voor dit seizoen.

Komende week Marseille, een mooie vlucht omdat dit altijd vraagt om het maximale van de duiven. Benieuwd wat het ons zal brengen! Iedereen succes!


WEER 1E PROVINCIAAL BARCELONA!!!!!!!!!

06-07-2015

Trots! Dat is in een woord het gevoel dat heerst nadat de kruiddampen van Barcelona langzaam wegtrekken. Trots op mijn nieuwe Barca-ploeg, min of meer voor de leeuwen gegooid nadat 4 duiven wegvielen door de bekende oorzaken en dit waren niet de minsten. Deze selectie heeft echter doorgepakt en de eer hoog gehouden. Ik voelde dat de nodige ogen op me gericht waren na de topserie van 2014, dit gaf echter geen extra spanning voor mezelf. Des te groter de verrassing dat de 312, 'Dustin', als debutant de 1e Provinciaal en 60e Nationaal wint aan de 'verkeerde' Oostkant. Zoals u weet ligt Groesbeek aan de Duitse grens en in Duitsland zou de 312 met voorsprong een 1e Nationaal spelen. Dat bedoel ik met 'verkeerde' Oostkant. Om maar even aan te geven dat in dit geval de waarde van 60e Nationaal in perspectief geplaatst kan worden. Hij stamt uit ‘Roger’, een rechtstreekse van Cor de Heijde (inteelt naar de ‘Perpignan’). Van moederskant uit een dochter van ‘Greyhound’ (rechtstreeks Cor de Heijde), zoon ‘Mooi Grijs’ x een duivin van Henk de Weerd, lijn Buffel / Dicky / Samurai. Ook deze lijn heeft Cor de Heijde ingebracht in zijn stam. Als 5-jarige nu voor het eerst als weduwnaar de mand in. Hij was echt mooi bij inkorving en mocht dan ook als 3e getekende mee. Hij won al diverse prijzen op de ZLU-vluchten, maar een uitschieter als deze vooralsnog niet.

Onze 2e en 3e zijn 2 weduwduivinnen die ook St. Vincent NPO vlogen dit jaar en dus in 3 weken 2.240 km wegklapperen. De 2e komt van onze vriend Gilbert van den Berg uit Utrecht, dochter ‘Tiny’ x ‘Broer Wesley’. De 3e is een 2-jarige duivin uit zoon ‘Vererver’ van Jan Peters x ‘Lady Wilma’, zus 1e Nat. St. Vincent van Henri Hoeks. De 4e is Jan Peters x Cor de Heijde en 5e van Gerard van Tuijl x ‘Ivora’, dochter ‘Drogba’.

Door het succes op St Vincent NPO met de koppeling zoon ‘Vererver’ x ‘Lady Wilma’, zus 1e Nat St Vincent door toen alledrie de duiven te pakken, besloot ik de 174 als 2-jarige te spelen op Barcelona om het Henri Hoeks-bloed echt te testen. Als daad van vertrouwen mocht ze als 2e getekende mee!! Nu het zo zwaar zou gaan worden toch wat vraagtekens bij mijn actie om deze 2-jarige zo te belasten. Maar wat gaaf dat ze er gewoon is als vele strijders nog onderweg zijn.

Trots! Ik zei het al. Terwijl ikzelf als vip bij de Tour mocht zijn, nam de familie de honneurs waar, super! De prestaties en complimenten komen dan ook zeker toe aan mijn vader wiens inzet onbetaalbaar en onmisbaar is. Door onze systemen op elkaar af te stemmen is het voor ons veel makkelijker geworden en de duiven voor Chimay krijgen dezelfde voorbereiding als die van Barcelona. Onze vrienden Hans en Evert-Jan Eijerkamp en Peter Janssen uit Kleve spelen hierin een belangrijke rol en dat in combinatie met de geweldige duiven van met name Cor de Heijde blijkt te werken op ons fondhok. Elkaar wat gunnen en willen helpen, dat is de
basis. Dit lukt niet met iedereen en dikwijls ervaar je eenrichtingsverkeer. Hoe mooi is het dan om Henri Hoeks te bellen dat het experiment op Barca geslaagd is! Daar genieten we beiden van.

Cor de Heijde. Tja, wat moet ik er van zeggen. Een bijzonder mens en bijzondere speler. Grandioos met 2x 2e Nationaal in zo'n extreem weekend. Trots dat ik duiven van deze man heb en ambassadeur kan zijn in onze regio voor het ras Cor de Heijde! Door de samenkweek gaan we dit gericht uitbouwen, ik heb er zin
in!!!!

Drukke week voor de boeg met St Vincent ZLU en Orange. Benieuwd of we de vorm kunnen
vasthouden.

Succes iedereen!

DE GEPAKTE KANS!!!!!!

29-06-2015

 

 


Chalons en Champagne
Waar vorige week nog de kans op een goede klassering op Bourges achterwege bleef was het nu op Chalons de Champagne wel raak. Om 15.28 dook de 13-097 op de klep. Deze weduwduivin pakt uiteindelijk een 9e Afdeling 8 met teletekst tegen 10.386 duiven. Een lang gekoesterde wens gaat hiermee in vervulling. Het feest is compleet met 2 tt-vermeldingen van onze vrienden Hans en Evert-Jan Eijerkamp. De 097 komt nog uit 'Henk's secret', een superkweekdoffer uit de oude Janssen-lijnen van de 'Klompvoet', een begrip in Duitsland. Deze kwam naar ons van onze oom, Henk de Vries, nadat deze stopte met de duivensport. Hij stond gekoppeld op een duivin van Pierre Faes uit de oude Van Loon-duiven. Kort na de 097 arriveert de 14-570, een beloftevolle jaarling, rechtstreeks van onze vriend Peter Janssen, lijn Euro/Bender. Deze mist net teletekst, maar toch zeer blij mee. Onze 3e deed ons misschien nog wel het meeste goed, de 13-474, misschien wel onze meeste getalenteerde doffer. Deze begon dit jaar prima, maar kreeg kort daarna een vleugelkwetsuur wat hem weken aan de kant hield. Hij lijkt nu weer hersteld en wint 2 weken op rij een 3e in de club na 2 hokgenoten. Ook hij komt weer uit 'Henk's secret'! Naast de Eijerkampen, de Peter Janssen duiven is dit onze 3e lijn die we inpassen op ons kweekhok voor komende jaren. Let wel, op deze vlucht waren de overige regio's in onze afdeling vrijwel kansloos door de straffe Westen wind. Weer een bevestiging van hetgeen we al wisten, nu was het geluk aan onze hand, helaas een uitzondering op de regel gezien het verloop van 95% van de vluchten.

Agen
Vol verwachting zaten we vrijdag klaar om de Agen-ploeg te verwelkomen. Een geweldige 5e Nationaal viel Corne Schiks ten deel. Een fijn mens waar we geregeld warme contacten mee onderhouden. Zelf moesten we nog even wachten, maar de 12-702 dook zonder aarzeling om 19.27 op de klep. Met 4 door op vrijdag van
de 10 mogen we achteraf zeer content zijn. Het waren achtereenvolgens de 3e, 4e, 5e en 1e getekende. Met 100% thuis op zaterdag, een mooi resultaat van deze jonge ploeg. Dit geeft vertrouwen voor de rest van het seizoen en de toekomst. De 702 is nog een kleinzoon van 'Tiesto' van Eijerkamp gekoppeld aan een zelfgekweekte duivin waar we wat snelheid in hebben gebracht. Bij onze eerste 5 duiven uiteindelijk 1 zoon, 1 kleinzoon en 1 kleindochter van 'Louis', onze stamdoffer van Cor de Heijde.

Barcelona
Inmiddels is ook de Barcelona-ploeg onderweg. De spanning van vorig jaar is er op het moment nog niet. De verwachtingen zijn ook niet echt hooggespannen om eerlijk te zijn. Doordat we diverse vaste duiven hebben zien wegvallen (3 van de beste aan de roofvogel en 1 kwijt) kunnen we op papier nog geen ploeg samenstellen met een indrukwekkend palmares. De favorietenrol is dus ook niet van toepassing. Wel hopen we dat onze '474' zijn 3e topnotering kan realiseren en dan misschien nog op een mooie verrassing door een van de anderen. Totaal 7 mee en we weten, in de duivensport is alles mogelijk. De rest van de ploeg krijgt nu even enkele dagen om zich op te laden voor volgende week als St. Vincent ZLU en Orange op de rol staan. St. Vincent ZLU stond eigenlijk niet op de planning, echter, door het weduwschapsspel 'vragen' de duiven om weer gespeeld te worden. Hier geven we dan maar gevolg aan door een ploeg te selecteren.

Het is een drukke tijd voor een ieder, succes allemaal!


 

De gemiste kans

22-06-2015

Zo voelt het toch wel een beetje. Afgelopen zaterdag werd dagfond 3 gespeeld vanuit Bourges. Tot onze verbazing werd dit keer besloten om te lossen samen met Afdeling 9 terwijl Afdeling 7 nog een kwartier wachtte. Hoezo samenwerking? Qua ligging was dit in ons straatje natuurlijk, dus dit gaf ons nog meer vertrouwen voor een mooie vroege. We hadden een team van 10 duiven aan de start waarin we het meeste vertrouwen hadden om dit tot een goed resultaat te brengen. Toen onze vriend Peter Janssen uit Kleve ons belde dat hij geconstateerd had met een aardige overvlucht werden we toch wat ongerust en nog meer toch we een melding ontvingen van onze andere vrienden uit Brummen, Hans en Evert-Jan Eijerkamp in de absolute overvlucht. Wat was er aan de hand? Uiteindelijk kwam het dan toch nog enigszins goed met 7 prijzen van de 10 duiven, ofwel 70%. Een prima resultaat natuurlijk, maar we missen een absolute kopduif en dus een kans op een echte uitschieter. Onze beste duiven tot op heden waren dan ook de laatste thuiskomers. Jammer, maar het is niet anders, het percentage maakt natuurlijk veel goed en geeft vertrouwen in het vervolg. Felicitatie aan Hans en Evert-Jan Eijerkamp met de geweldige overwinning in afdeling 8, wat een topseizoen daar in Brummen. Ook Peter Janssen weer goed van de partij met 2 duiven op teletekst.

In de ochtend speelden we met de andere ploeg vanuit Quievrain. Wederom kozen we vrijwel unaniem voor invliegduiven met onze club om ons af te zetten tegen het lossingsbeleid van onze Regio. Samen een vuist maken tegen de beleidsbepalers, dat lijkt de enige optie om mogelijk wat te forceren. De methode van vergadering heeft helaas niet opgeleverd wat het zou moeten, afspraken zijn en worden herhaaldelijk geschonden. Jammer, maar dit is duivensport anno 2015, een grote chaos in het gros van de werkgebieden met veel onvrede onder de liefhebbers en derhalve steeds meer afhakers. Gaan ze het licht nog zien in Veenendaal voor het te laat is? O ja, onze ploeg op Quievrain. Feitelijk onze jeugdploeg. In de club, ons enige spel, beginnen we met 1-2-3-5-6-7-etc. We hadden de grootste ploeg duiven mee, maar goed, dan moeten ze er nog wel zijn.

Even geen echte marathon-vlucht dit weekend. Pau en Aurillac stonden niet op het schema en dus was het redelijk ontspannen het weekend doorkomen. De volledige ploeg fondjaarlingen deed Bourges als 3e dagfond. Een duidelijke keuze waar veel liefhebbers kozen voor Aurillac voor hun jaarlingen. Ik zie dit niet zo zitten voor onze jaarlingen. Ik bemerk de enorme dosis ervaring die wordt opgedaan op de dagfondvluchten en 3x vind ik de mooiste opstap naar het grotere werk. In principe gaat de hele ploeg naar Orange nu. Ik heb nu echt het gevoel dat ze voldoende bagage hebben met zeker voldoende kilometers (tussen 2.500 – 3.000 km.). Is er al wat af te leiden uit deze vluchten? Ja en nee. Nee, omdat je tegen de snelheidsspelers tekort komt. Meestal start ik halfweg de uitslag en haal ik het prijspercentage 1:4 niet. Daarnaast krijgen we wel de kans te zien hoe ze afkomen en welke duiven zich goed laten zien en welke moeite hebben. Van deze laatste categorie vallen er dan ook nog wel eens wat af. Mooi verhaal is onze 14-374, een jaarling doffer. Hij was eigenlijk reserve en diende als voedster koppel in de kweekperiode. Doordat de rover achter had toegeslagen besloot ik hem een week voordat de vluchten begonnen tussen de doffers te plaatsen. Hij had het enorm moeilijk door zijn achterstand
op de rest en kwam de eerste vluchten nogal eens later. Op de eerste dagfond vanuit Gien zelfs 2 dagen later. Nu 4 weken later op Bourges is het onze 2e duif en dan te bedenken dat hij geen duivin en geen broedbak heeft. Wellicht is jaloezie een goede motivatie voor hem.

Vanavond gaan we inkorven voor Agen, de 2e grote opdracht voor ons. We hebben er zin in. Een mooie ploeg van 2012/2013 zit klaar om ‘verzonden’ te worden. Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind en krijgen we een mooie en eerlijke vlucht met aankomsten op onze afstand in de avonduren op vrijdag. Dat zijn de mooiste vluchten vind ik zelf. We gaan het zien, succes aan een ieder.


<< vorige

1....4 5 6 7 8 9 10 11 12 13....57

volgende >>

 

Weijers Duiven | Postbus 149 | 6560 AC Groesbeek | Tel. 024 - 397 02 01 | Fax. 024 - 397 05 95 | info@weijersduiven.nl